เลนส์โปรเกรสซีฟ คือ

เลนส์ที่มีค่ากำลังสายตาให้ใช้ในทุกๆระยะการมอง ตั้งแต่ไกลจนถึงใกล้ ในแว่นอันเดียว ไม่มีรอยต่อของเลนส์

โดย …

เลนส์โปรเกรสซีฟนี้ จะต้องมีการเรียนรู้ในการใช้งาน

ในครั้งแรกที่ใส่ สำหรับผู้ที่ไม่เคยใส่เลนส์ประเภทนี้มาก่อน

โดยเราจะให้คำแนะนำ และ วิธีการฝึกใช้

ในระยะเวลา 2สัปดาห์ หรือเร็วกว่านั้นในบางคน หลังจากชินกับพฤติกรรมการหันศรีษะของเราใหม่กับเลนส์โปรเกรสซีฟแล้วนั้น “ชีวิตจะสะดวกสบาย มองได้ชัดทุกระยะ โดยอัตโนมัติครับ”

Progressive lens

จุดเด่นภาพรวมสำหรับเลนส์โปรเกรสซีฟ รุ่นใหม่

  • ทำให้ไม่เสียบุคลิก
  • ไม่ต้องพก แว่นหลายอันถอดเข้าออก
  • ไม่ต้องคอยยกแว่นเวลามองใกล้ๆ
  • แว่นโปรเกรสซีฟ มองชัดทุกระยะในแว่นอันเดียว
  • เลนส์ไร้รอยต่อ ไม่บ่งบอกอายุ
  • สามารถใช้มองคอมพิวเตอร์ได้
  • ชะลอปัญหาการเพิ่มของค่าสายตายาวตามวัยได้
  • ใช้ในการเล่นกีฬาได้

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง